På Språkintroduktionsprogrammet på G2 i Gustavsberg går 120 elever. 15 av oss går i klassen SI16B3 och det är vi som delar med oss av våra texter och skolarbeten här.

Vi vill använda den här webbplatsen för att dela med oss av texter så att alla i vår klass kan läsa allas texter. När vi får möjlighet att läsa varandras texter så hjälper vi varandra att utvecklas i svenska. Vi får läsa texter på svenska och vi får fler exempel på hur en viss typ av text kan skrivas.

I vår klass och på vår skola arbetar vi med genrepedagogik. Den här webbplatsen använder vi främst då vi arbetar mot de kunskapskrav som handlar om att utveckla sitt skrivande.

När det kommer till källanvändning så har vi mycket att lära. Just nu arbetar vi med bilder och vilka bilder som vi kan använda i våra egna arbeten.

Välkommen att ta del av vårt arbete i ämnet svenska som andraspråk!