Jag heter Javad och kan tala två språk. Jag kan tala dari och lite svenska. Dessutom lär jag mig engelska och svenska i skolan.

Svenska är mitt andraspråk. Jag började lära mig svenska när jag flyttade till Sverige. Då var jag femton år och fem månader och började Akademiska skolan i Fisksätra.

Jag pratar svenska hemma med min familj. Jag pratar faktiskt dari även med mina kompisar i skolan som också har dari som modersmål. Dari är mitt modersmål. Jag kommer från Afghanistan.

Det var alltså dari jag lärde mig först. Dari är mitt känslospråk. Det betyder att jag använder dari för att visa olika känslor, till exempel glädje, ilska och rädsla. Jag drömmer också på dari.

Jag kan både läsa och skriva på svenska men jag skriver bättre på dari. För att jag tycker om att kunna många språk och resa till andra länder.
Javad Nazari