Jag heter Naser och kan tala dari, persiska och lite svenska. Dari är mitt modersmål. Jag kommer Afghanistan och min familj bor i Afghanistan.

Dari är mitt första språk och  jag lärde mig det från min familj och de andra människor som bor i mitt land. Jag lärde mig att läsa och skriva i skolan. Då var jag sju år och började i skolan.

Mitt andra språk är persiska. Dari och persiska är samma men när pratar lite skiljer sig åt men när skriver skiljer inte. Jag kan läsa och skriva dari och persiska. Då  jag var 16 år flyttade jag till Sverige.

När jag kom till Sverige kunde jag prata ingenting. Efter sex månader började jag i skolan. I början var det jättesvårt för mig men jag har försökt att lära mig svenska. Nu  kan jag prata lite svenska dessutom kan jag skriva och läsa också.

Mitt känslospråk är dari och jag kan visa känslor på dari. Jag bor på ett boende och där jobbar olika personal som pratar på olika språk som svenska dari och persiska. De som pratar dari pratar vi dari med varandra och de pratar de som pratar annan språk pratar vi på deras språk. Jag pratar med min kompisar på deras språk nån som pratar dari pratar jag också dari eller pratar svenska pratar jag också svenska. I skolan pratar jag också dari och svenska. De som kan dari pratar vi dari men de som  inte kan prata dari pratar vi svenska.

Jag måste kunna prata svenska perfekt för att jag bor i Sverige och jag måste ha kontakt med människor och jag försöker  att kunna det och att lära mig svenska. Förresten engelska är också viktigt för mig att lär mig för att det finns många jobb att nån som vill göra måste kunna tala engelska. På grund av detta är det jätteviktigt för mig. Jag gillar att kunna många språk så att jag kan ha kontakt med olika människor i olika länder.  

Naser