Jag heter Atefe och kan tala tre språk. Jag kan tala dari och persiska och svenska och jag lär mig svenska i skolan.

Dari är mitt modersmål. Det var alltså dari jag lärde mig först och det är språket vi pratar hemma. Svenska är mitt andraspråk. Jag började lära mig svenska när jag flyttade till Sverige. Jag pratar svenska och ibland persiska i skolan och med mina kompisar. Jag lär mig också engelska i skolan. Det var svårt i början men nu går det bättre.

Jag lär mig mycket svenska utanför skolan också, till exempel när jag tittar på film eller lyssnar på musik.

Det är bra att kunna många språk eftersom vi kan prata med människor från andra länder. Jag vill också studera engelska som är ett internationellt språk och används överallt.

Atefe