Jag heter Ahad och jag kan två språk, dari och svenska.  Jag lär mig engelska. Dari är mitt modersmål.

Svenska är mitt andraspråk. Jag började lära mig svenska när jag flyttade till Sverige. Då var jag sexton år och  jag började i gymnasium.

Jag pratar svenska i skolan och med mina kompisar.

Jag lär mig engelska. Det var svårt i början, men nu pratar och skriver jag riktigt bra. Jag lär mig mycket engelska utanför skolan också, till exempel när jag tittar på film eller lyssnar på musik.

Jag kan både läsa och skriver på dari, men jag skriver bättre på svenska. Det är för att jag inte skriver så mycket på dari. Jag chattar med mina kompisar i Afghanistan.

Det är bra att kunna många språk eftersom du kan prata med människor från andra länder. Du kan resa, bo och arbeta på många olika platser också. Jag vill lära mig spanska. Därför att jag gillar språket.

Ahad