Jag heter Kurbil och talar  många språk som jag har lärt mig i Eritrea.

Mina språk heter arabiska och tigre och svenska och English. Tigrinja är mitt modersmål.

Jag lärde mig det i skolan. När jag var liten gick jag till skolan i Eritrea. Mitt första språk är tigrinja.

Mitt känslospråk är tigrinja och jag försöker att ha flera språk som känslospråk.

Arabiska lärde jag mig ute med min kompisar och grannar och när jag kom till Sverige och i Libyen.

Jag kan ett språk som vi kallar tigre. Det har jag lärt mig för att orden är lätta att lära sig. Jag kan lite svenska och jag lär mig fortfarande. Jag studerar i skolan för att man måste kunna svenska. Svenska är mitt andraspråk .

English är som mitt andraspråk och jag kan skriva lite och läsa och prata.

Kurbil