FAGERDALA VÅRDHEM

Fagerdala vårdhem är ett bra vårdhem  i Stockholm. Fagerdala vårdhem är 2,5 år gammalt . 18 ungdomar bor i Fagerdala vårdhem.

Jag träffar en personal som jobbar  i Fagerdala. Han heter Anwar. Han säger att det finns många aktiviteter till ex FIFA, tennis, biljard.

7 personal jobbar i Fagerdala vårdhem. Anwer är för en bättre situation. Vi måste organisera mer aktiviteter. Vi åker alla tillsammans till simning.

Han säger alla vi i personalen trivs med ungdomarna som bor här.

De ska först gå i skolan och lära känna bättre svensk kultur och språk. De ska följa svensk lag och umgås med svenska barn för att de ska känna sig som alla barn i Sverige.   

Jag pratar med en kille som  bor här. Han heter Karim. Vi har stora problem. I Fagerdala finns inte mer buss mer Fagerdala ett bra vårdhem.

Jag tycker Fagerdala ett bra vårdhem i Stockholm och snäll personal.

Ahad

Reportage av Ahad som pdf inklusive fotografi av Ahad: Fagerdala vårdhem